Przedszkole nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku

Przedszkole nr 10 w Otwocku wita na swojej stronie.

Program Dwujęzyczne dzieci

Drodzy Rodzice,

proszę zapoznać się z Programem Dwujęzyczne dzieci, którego oferta będzie w roku szkolnym 2016/2017.

Konkurs recytatorski "Julian Tuwim- Dzieciom"

 

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców

na ogłoszenie wyników

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

"Julian Tuwim -Dzieciom”,który odbędzie się

na Pikniku Rodzinnym 18.06.2016 r od godz.11.00

 

Harmonogram rekrutacyjny 2016/2017

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2010 - 2013 ubiegających się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole podstawowej uczestniczą w postepowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Element procedury

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko

27.01.2016

10.02.2016

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

22.02.2016

11.03.2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

14.03.2016

17.03.2016

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych

29.03.2016 godz. 9:00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

29.03.2016 od godz.9:00

31.03.2016

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych

04.04.2016 godz. 9:00

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Element procedury

od dnia

do dnia

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

23.05.2016

03.06.2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

06.06.2016

08.06.2016

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych      i niezakwalifikowanych

13.06.2016 godz.13:00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

13.06.2016

od godz. 9:00

15.06.2016

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych

16.06.2016 godz. 9:00

 

 


                           

II Otwocki Konkurs Języka Angielskiego Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym

ZAPROSZENIE

   Zapraszamy chętne dzieci do wzięcia udziału w    

      II Otwockim Konkursie Języka Angielskiego        

Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym 3-6 lat

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Otwock

Więcej informacji na stronie internetowej w

zakładce KONKURSY 2016

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u