Przedszkole nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku

Przedszkole nr 10 w Otwocku wita na swojej stronie.

Harmonogram rekrutacyjny 2016/2017

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych składają w terminie od 27.01.2016 r. do 10.02.2016 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie ze zmianami jakie wprowadziła ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. Poz. 35) dzieci sześcioletnie :

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

W 2016 r. rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej. System elektronicznej rekrutacji uruchomiony zostanie 22.02.2016 r. Wnioski składać będzie można rejestrując się w module rekrutacji zamieszczonym na stronie www.otwock.pl.

 

Wnioski i załączniki dostępne będą na stronie www.otwock.pl.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2010 - 2013 ubiegających się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole podstawowej uczestniczą w postepowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Element procedury

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko

27.01.2016

10.02.2016

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

22.02.2016

11.03.2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

14.03.2016

17.03.2016

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych

29.03.2016 godz. 9:00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

29.03.2016 od godz.9:00

31.03.2016

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych

04.04.2016 godz. 9:00

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Element procedury

od dnia

do dnia

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

23.05.2016

03.06.2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

06.06.2016

08.06.2016

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych      i niezakwalifikowanych

13.06.2016 godz.13:00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

13.06.2016

od godz. 9:00

15.06.2016

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych

16.06.2016 godz. 9:00

 

 

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie miasta Otwocka.

Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego decydują kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (t .j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania decydują kryteria dodatkowe określone w stosownej uchwale Rady Miasta Otwocka.

Kryteria dodatkowe w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz ich wartość:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwocku.

25

2.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym.

20

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola.

15

4.

Wniosek dotyczy dziecka w wieku 4 lub 5 lat.

20

5.

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

4

Za potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów uznaje się oświadczenia załączone do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Kryteria dodatkowe w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych oraz ich wartość:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat podlega w danym roku szkolnym obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

25

2.

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny.

25

3.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwocku.

20

4.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym.

15

5.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej.

10

Za potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów uznaje się oświadczenia załączone do wniosku o przyjęcie do publicznego oddziału  przedszkolnego. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II Otwocki Konkurs Języka Angielskiego Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym

ZAPROSZENIE

   Zapraszamy chętne dzieci do wzięcia udziału w    

       II Otwockim Konkursie Języka Angielskiego        

Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym 3-6 lat

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Otwock

Więcej informacji na stronie internetowej w zakładce KONKURSY 2016

Elektroniczny system ewidencji czasu "Punktualny Przedszkolak"

 

URZĄD MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25

www.otwock.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                    

Elektroniczny system ewidencji czasu   

„Punktualny Przedszkolak”

 

Szanowni Rodzice 

                        Od stycznia 2016 r wprowadzamy elektroniczny system ewidencji czasu pobytu przedszkolaka.

System ma na celu poprawę bezpieczeństwa w placówce oraz ułatwia rozliczenie pobytu dziecka oraz płatności za wyżywienie.

Każdy rodzić będzie otrzymywał szczegółowy raport odnośnie pobytu swojego przedszkolaka w formie papierowej, a w przyszłości za pośrednictwem poczty e-mail.

Jak działa system ?: 

  • Każdy rodzic bądź opiekun otrzyma przynajmniej jedną kartę zbliżeniową wraz z numerem PIN do niej. Możliwe jest domówienie większej liczby kart u intendenta przedszkola.
  • Przy drzwiach wejściowych znajdują się czytniki kart. Przy przyprowadzeniu, bądź odbiorze dziecka należy każdorazowo zbliżyć kartę do czytnika. Zapalenie zielonej diody oraz komunikat głosowy potwierdza prawidłowe rozpoznanie karty i rejestrację zdarzenia.
  • W niedalekiej przyszłości, drzwi wejściowe będzie można otworzyć dopiero po zbliżeniu karty.

Co zrobić jak zapomnę karty ?:

  • Każda karta zbliżeniowa posiada swój indywidualny numer oraz kod PIN. Numer karty jest to dwucyfrowa liczba zapisana w dolnym prawym rogu karty na stronie z nazwiskiem dziecka.
  • Należy podejść do terminala i z klawiatury podać najpierw numer karty, a po akceptacji klawiszem OK podać PIN i powtórnie wcisnąć OK. Terminal zieloną diodą i komunikatem potwierdzi rejestrację.

Co zrobić jak zapomniałem karty, nie pamiętam numeru karty oraz kodu PIN ?:

  • Należy zgłosić się do intendenta przedszkola, który posiada spis wszystkich kart wraz
    z kodami PIN. Zostanie wydany numer karty i PIN.

Co zrobić jak zgubiłem lub zniszczyłem kartę ?:

  • Należy ten fakt jak najszybciej zgłosić do intendenta przedszkola. Zgubiona karta musi być jak najszybciej wyrejestrowana z systemu.
  • Za niewielką opłatą można zamówić kolejną kartę

 

Na wszelkie dodatkowe pytania odpowie personel przedszkola.

 

Telefon:227793712

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor Przedszkola nr 10 „Leśne   Skrzaty”

 


Możliwość przekazania 1% podatku dla Przedszkola

                           

                       

               Możemy wspólnie zrobić  wiele dobrego dla naszych dzieci.

Podczas rozliczania dochodów za ubiegły rok możemy przekazać jeden procent naszego podatku dla Przedszkola Nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom
„Przyjazna Szkoła”www.ps.org.pl . Pozyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczone zostaną na remont budynku, cele edukacyjne, imprezy kulturalne, wyjazdy i pomoce naukowe dla przedszkolaków. Przyjazna Szkoła przekazuje Przedszkolu całość pieniędzy zebranych w ramach 1% podatku.


Procedura jest prosta.

W zeznaniu podatkowym, w odpowiedniej rubryce druku PIT, wystarczy podać:
1. Numer KRS organizacji: 0000031762
2. Cel szczegółowy: 600000060418, Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 10


Liczymy na Państwa życzliwość i zaangażowanie.

Społeczność przedszkola

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u